Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Legitymacje szkolne

Szanowni Państwo!

 

Zmieniła się procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Aby uzyskać duplikat ww. dokumentu należy złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły (do pobrania na stronie internetowej), dołączyć dowód opłaty skarbowej oraz w przypadku legitymacji szkolnej - 1 aktualną fotografię ucznia.

 

Informacja o opłatach za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych:

  • duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł
  • duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

 

Prosimy o wpłacanie należnej kwoty na konto:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2

ul. Szarych Szeregów 14

72-100 Goleniów

38 1020 4812 0000 0902 0160 1871

z dopiskiem: „opłata za duplikat legitymacji + imię i nazwisko ucznia” lub „opłata za duplikat świadectwa + imię i nazwisko ucznia”.

 

Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat dokumentu.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych dokumentów szkolnych
    (Dz. U. 97. poz. 624 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).
Data dodania: 2018-04-24 12:17:40
Data edycji: 2019-05-09 19:13:45
Ilość wyświetleń: 3994
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej