Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Opieka zdrowotna nad uczniami

Zgodnie z Ustawą z dnia  12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami informujemy,
że   opiekę zdrowotną w szkole sprawuje pielęgniarka szkolna, p. Czesława Olejnik.

 

Działania pielęgniarki na terenie szkoły obejmują:

  • prowadzenie fluoryzacji w kl. I-VI,
  • informowanie wychowawcy, pedagoga i nauczyciela w-f o stanie zdrowia dziecka,
  • wykonywanie świadczeń pielęgniarki szkolnej.

Świadczenia pielęgniarki obejmują (na podstawie Rozp. Min. Zdrowia z dn. 24.09.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, Dz.U. z 2013 poz.1248):

  • wykonywanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym,
  • poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
  • sprawowanie opieki nad ucz. z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach,
  • edukację w zakresie zdrowia jamy ustnej,
  • prowadzenie fluoryzacji,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Informujemy, iż rodzice mają prawo do wyrażenia sprzeciwu w formie pisemnej  do świadczeniodawcy realizującego opiekę, czyli do p. Czesi Olejnik.

Data dodania: 2019-09-11 16:57:13
Data edycji: 2021-02-18 14:39:02
Ilość wyświetleń: 1629
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej