Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

BIblioteka - info

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek   7.45 - 13.50

                           14.35 - 14.45

Wtorek             7.40 - 14.15

Środa               7.40 - 14.45

Czwartek          7.40 - 12.55

                          13.40 - 14.40

Piątek              7.40 - 12.55

                         13.40 - 14.40

                         15.25 - 15.45 

 

 

Bibliotekę prowadzą panie: 
mgr Małgorzata Chamera
mgr  Magdalena Mielczarek

 

Zadania biblioteki:

 1. Praca organizacyjno - techniczna:
 2. a)planowanie i sprawozdawczość,
 3. b)organizacja lokalu,
 4. c) gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów (konserwacja księgozbioru, opracowanie formalne, rzeczowe i techniczne, organizowanie różnorodnych akcji celem pozyskania książek),
  d) gromadzenie, ewidencjonowanie i rozprowadzanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
 5. e)organizacja warsztatu informacyjnego z różnych źródeł (uzupełnianie i rozbudowanie kartoteki zagadnieniowej, uzupełnianie katalogów),
 6. f)udostępnianie zbiorów,
 7. g)organizacja warsztatu dydaktycznego.
 8. Praca pedagogiczna:
 9. a)udostępnianie zbiorów w czytelni i wypożyczalni,
 10. b)działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych (pomoc w doborze literatury w zależności od wieku, indywidualnych zainteresowań, udzielanie porad i informacji katalogowych, bibliograficznych, tekstowych, inspirowanie czytelnictwa poprzez akcję "uwalniania" książek,  gazetki ścienne, wystawki książek, wykazy nowości, konkursy czytelnicze),
 11. c)lekcje z edukacji czytelniczej oraz instruktaż indywidualny,
 12. d)rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, kształtowanie postaw moralnych zgodnie z ogólnoludzkimi wartościami (rozmowy z uczniami na temat ich zainteresowań – pomoc w doborze lektury, zwrócenie szczególnej uwagi na czytelników mających kłopoty z czytaniem i otoczenie ich opieką, organizowanie imprez czytelniczych np. konkursy czytelnicze, uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych, kształtowanie nawyków tworzenia własnego księgozbioru),
  e) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
  f) wdrażanie do posługiwania się technologią informacyjną w zakresie przydatnym do uczenia się, odrabiania lekcji i rozwijania zainteresowań,
  g) współpraca z nauczycielami w zakresie promowania czytelnictwa (udzielanie pomocy w zakresie doboru literatury nauczycielom, wychowawcom klas i opiekunom kół zainteresowań w ich codziennej pracy, w doskonaleniu się i w organizowaniu imprez szkolnych) i uświadamianie rodziców o jego walorach i przydatności oraz współpraca z innymi  bibliotekami.
 13. Uczestniczenie w programach podejmowanych przez MEN/KO i akcjach promujących czytanie.
Data dodania: 2018-04-24 13:47:52
Data edycji: 2024-02-26 08:24:34
Ilość wyświetleń: 5255
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej