Czcionka:

A+A-

Kontrast:

BIblioteka - info

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek:

745 - 1445

Wtorek:  

745 - 1415

Środa: 

745 - 1415

Czwartek: 

745 - 1415

Piątek:

745 - 1415

 

 

Bibliotekę prowadzą panie: 
mgr Małgorzata Chamera
mgr  Magdalena Mielczarek

 

Zadania biblioteki:

 1. Praca organizacyjno - techniczna:
 2. a)planowanie i sprawozdawczość,
 3. b)organizacja lokalu,
 4. c) gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów (konserwacja księgozbioru, opracowanie formalne, rzeczowe i techniczne, organizowanie różnorodnych akcji celem pozyskania książek),
  d) gromadzenie, ewidencjonowanie i rozprowadzanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
 5. e)organizacja warsztatu informacyjnego z różnych źródeł (uzupełnianie i rozbudowanie kartoteki zagadnieniowej, uzupełnianie katalogów),
 6. f)udostępnianie zbiorów,
 7. g)organizacja warsztatu dydaktycznego.
 8. Praca pedagogiczna:
 9. a)udostępnianie zbiorów w czytelni i wypożyczalni,
 10. b)działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych (pomoc w doborze literatury w zależności od wieku, indywidualnych zainteresowań, udzielanie porad i informacji katalogowych, bibliograficznych, tekstowych, inspirowanie czytelnictwa poprzez akcję "uwalniania" książek,  gazetki ścienne, wystawki książek, wykazy nowości, konkursy czytelnicze),
 11. c)lekcje z edukacji czytelniczej oraz instruktaż indywidualny,
 12. d)rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, kształtowanie postaw moralnych zgodnie z ogólnoludzkimi wartościami (rozmowy z uczniami na temat ich zainteresowań – pomoc w doborze lektury, zwrócenie szczególnej uwagi na czytelników mających kłopoty z czytaniem i otoczenie ich opieką, organizowanie imprez czytelniczych np. konkursy czytelnicze, uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych, kształtowanie nawyków tworzenia własnego księgozbioru),
  e) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
  f) wdrażanie do posługiwania się technologią informacyjną w zakresie przydatnym do uczenia się, odrabiania lekcji i rozwijania zainteresowań,
  g) współpraca z nauczycielami w zakresie promowania czytelnictwa (udzielanie pomocy w zakresie doboru literatury nauczycielom, wychowawcom klas i opiekunom kół zainteresowań w ich codziennej pracy, w doskonaleniu się i w organizowaniu imprez szkolnych) i uświadamianie rodziców o jego walorach i przydatności oraz współpraca z innymi  bibliotekami.
 13. Uczestniczenie w programach podejmowanych przez MEN/KO i akcjach promujących czytanie.
Data dodania: 2018-04-24 13:47:52
Data edycji: 2023-03-01 08:29:38
Ilość wyświetleń: 4187
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej