Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Jesteśmy jedyną szkołą w gminie, która oferuje najlepszą opiekę oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną nad uczniami. 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są w naszej szkole zajęcia indywidualne i grupowe: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, integracji sensorycznej, dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego, matematyki, j.angielskiego, j.niemieckiego, chemii oraz dla obcokrajowców i uczniów powracających zza granicy, zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne, konsultacje - porady psychologa i pedagoga, zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów, m.in. indywidualne program nauki, zindywidualizowane ścieżki kształcenia.

Wsparcia uczniom udzielają wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele wspomagający  i specjaliści: pedagodzy, psycholog, logopedzi, terapeuci pedagogiczni i terapeuci integracji sensorycznej, surdopedagog oraz tyflopedagog.

 

Data dodania: 2020-02-22 21:10:37
Data edycji: 2020-08-27 16:17:47
Ilość wyświetleń: 284
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej