Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkursy przedmiotowe

Konkursy przedmiotowe

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

W ROKU SZKOLNYM 2023/2023

 

W roku szkolnym 2022/2023 Zachodniopomorski Kurator Oświaty organizuje dla uczniów szkół podstawowych następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim:

 • Konkurs Języka Polskiego,
 • Konkurs Matematyczny,
 • Konkurs Chemiczny,
 • Konkurs Biologiczny,
 • Konkurs Geograficzny,
 • Konkurs Języka Angielskiego,
 • Konkurs Języka Niemieckiego,
 • Konkurs Fizyczny,
 • Konkurs Historyczny,
 • Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie.

Konkursy organizowane są w formie trzystopniowej:

 1. etap szkolny – od 17 do 21 października 2022 r.
 2. etap rejonowy – od 21 do 25 listopada 2022 r.
 3. etap wojewódzki – od 27 lutego do 10 marca 2023 r.

 

 

Lp.

Typ konkursu

Termin przeprowadzenia
etapu szkolnego
(I etap)

Termin ogłoszenia wyników
etapu szkolnego przez dyrektorów szkół macierzystych (I etap)

1.

Języka Polskiego

17 października 2022 r.
godz. 10.00

do 19 października 2022 r.

2.

Języka Angielskiego

17 października 2022 r.
godz. 13.00

3.

Historyczny 

18 października 2022 r.
godz. 10.00

do 20 października 2022 r.

4.

Języka Niemieckiego

18 października 2022 r.
godz. 13.00

5.

Chemiczny

19 października 2022 r.
godz. 10.00

do 21 października 2022 r.

6.

Geograficzny

19 października 2022 r.
godz. 13.00

7.

Biologiczny

20 października 2022 r.
godz. 10.00

do 24 października 2022 r.

8.

Matematyczny

20 października 2022 r.
godz. 13.00

9.

Fizyczny

21 października 2022 r.
godz. 10.00

do 24 października 2022 r.

10.

Wiedza o Społeczeństwie

21 października 2022 r.
godz. 13.00

 

Konkursy przedmiotowe obejmują treści określone w podstawie programowej danego przedmiotu oraz treści wykraczające poza podstawę programową, ujęte w zakresie wiedzy i umiejętności oraz wykazie literatury w załącznikach nr 1 - 10 niniejszego Regulaminu

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/konkursy-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty/konkursy-przedmiotowe/regulamin-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2022-2023/

Uczniowie przystępujący do konkursu muszą przekazać dyrektorowi szkoły  do dnia 13 października 2022 r. pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz akceptację zapisów Regulaminu.

 

Oświadczenia są do pobrania u nauczycieli przedmiotów konkursowych
lub ze strony Kuratorium Oświaty w Szczecinie (załącznik 11).

 

W oświadczeniu należy wymienić przedmioty konkursowe, w których uczeń będzie startował.

 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz akceptacją Regulaminu przez ucznia i jego rodziców.

 

Uczniowie chętni do udziału w określonym konkursie zgłaszają się do 13.10.2022 r. do nauczycieli danego przedmiotu.

 

 

 

Data dodania: 2022-10-16 19:45:56
Data edycji: 2022-10-17 19:47:02
Ilość wyświetleń: 365
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej